Przedsiębiorcy zainteresowani skutkami brexitu znów w MPiT

7 marca 2019

28 lutego 2019 roku obyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami w ramach prowadzonych przez MPiT działań mających na celu przygotowanie przedsiębiorców do brexitu, w szczególności w wariancie no deal.

Podczas spotkania eksperci MPiT, MSZ, MF oraz PAIH i PARP przedstawili bieżący stan negocjacji, wpływ bezumownego brexitu na aspekt celno – podatkowy oraz możliwe formy wsparcia skierowane do przedsiębiorców, którzy mogą ponieść ewentualne straty w wyniku bezumownego brexitu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 przedsiębiorców oraz przedstawicieli izb, związków oraz stowarzyszeń.