Kolejne spotkanie w MPiT ws. konsekwencji brexitu dla biznesu

7 marca 2019

24 stycznia 2019 roku Pan Wiceminister Marcin Ociepa po raz kolejny spotkał się z przedsiębiorcami w ramach prowadzonych przez MPiT działań mających na celu przygotowanie przedsiębiorców do brexitu, w szczególności w wariancie no deal.

Podczas spotkania eksperci MPiT, MSZ, MNiSW, MC oraz MRPiPS przedstawili bieżący stan negocjacji oraz wpływ bezumownego brexitu na aspekt roamingu, kwalifikacji zawodowych, przepływu danych osobowych, delegowania pracowników oraz obrotu towarami na rynku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 przedsiębiorców oraz przedstawicieli izb, związków oraz stowarzyszeń.

Dodatkowe informacje