Zdalnie wypełniane formalności celnych pomysłem na utrzymanie płynności ruchu granicznego po brexicie

1 marca 2019

Przedstawiciele MPiT z wizytą studyjną w Calais

Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przejście graniczne we francuskim Calais będzie obsługiwać zewnętrzną granicą UE. Pracownicy zespołu MPiT zajmującego się tematyką przygotowań polskich przedsiębiorców do brexitu uczestniczyli w przygotowanej przez Ambasadę RP w Paryżu misji z zamiarem zapoznania się ze stanem przygotowań Francji do sprawnego przeprowadzania odpraw w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Zachowanie płynności na granicy Unii Europejskiej z Wielką Brytanią będzie miało zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach wartości powiązanych z Wielką Brytanią. Dlatego też istotne z perspektywy polskich przedsiębiorców i służb jest uzyskanie informacji w zakresie przygotowania do kontroli celnych i bezpieczeństwa produktów, kontroli weterynaryjnych i fitosanitarnych, kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i infrastruktury stojącym w granicznych korkach kierowcom.

Mobilna odprawa przed dotarciem do granicy – „smart border”

Francuscy operatorzy transportowi oraz spółka odpowiedzialna za eksploatację portu w Calais w kontekście perturbacji związanych z brexitem stawiają na koncepcję mechanizmu „smart border” – rozwiązania zakładającego uproszczenie odprawy celnej. Chodzi tu przede wszystkim o elektroniczny system wcześniejszej deklaracji, który połączony jest z odczytem tablic rejestracyjnych na przejściu granicznym. A także o deklaracje w ramach europejskich systemów Wywozowej Deklaracji Skróconej WDS i Systemu Kontroli Eksportu ECS.

Planowany elektroniczny system obsługi ruchu towarowego zakłada obowiązek wypełniania e-deklaracji przez kierowców ciężarówek poprzez aplikację. Rozwiązanie to pozwoli na przekazanie wniosku o odprawę celną z wyprzedzeniem, tj. przed dotarciem kierowcy do portu. Zdalna odprawa jest narzędziem, które ma umożliwić zachowanie płynnego i niezakłóconego transport przez kanał La Manche.

Strona francuska obecnie operacjonalizuje system i jest gotowa do stałej współpracy z organizacjami transportowymi oraz państwami członkowskimi celem zapewnienia odpowiedniego przekazu dla firm transportowych.

W kontekście sprawnego wejścia w nową sytuację po brexicie krytyczną wagę ma przygotowanie krajowych operatorów transportowych do przyjęcia apelu francuskich służb celnych o korzystanie z elektronicznych form odprawy granicznej, co pomoże uniknąć długotrwałych procedur celnych na miejscu i przyczyni się znacząco do zapewnienia płynności w przeprawach towarowych.

Pracownicy MPiT odwiedzili także port w Calais, gdzie przyglądali się nowym instalacjom i rozwiązaniom infrastrukturalnym, a także mogli zapoznać się z działaniami francuskich służb operacyjnych zmierzających do zapewnienie płynnego przepływu transportowego na granicy.

Więcej informacji w języku angielskim i francuskim