Widok z lotu ptaka na autostrade, na której widoczne są samochody obsobowe i ciężarowe.

31 stycznia 2024 r. – wejście w życie I etapu nowego modelu operacyjnego granicy UK

22 stycznia 2024

Od 31 stycznia 2024 roku obowiązywać zacznie wymóg przedstawienia świadectw zdrowia przy przywozie z UE produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych średniego ryzyka oraz żywności i pasz niepochodzących od zwierząt wysokiego ryzyka. Świadectwa będą mogły zostać przesłane elektronicznie w formacie PDF przez system kontroli TRACES.  Przewoźnicy nie będą musieli posiadać fizycznej kopii certyfikatu na granicy.

Nadal obowiązywać będą kategorie ryzyka i związane z tym wymogi kontroli i notyfikacji. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w newsie Border Target Operating Model – nowe zasady, wymagania oraz harmonogram.

Kolejne fazy wprowadzania nowego modelu są następujące:

  • 30 kwietnia 2024 r. – Wprowadzenie opartych na dokumentacji i ryzyku identyfikacyjnych i fizycznych kontroli produktów zwierzęcych, roślin, produktów roślinnych średniego ryzyka oraz żywności i pasz niepochodzących od zwierząt wysokiego ryzyka z UE. Istniejące kontrole roślin/ produktów roślinnych wysokiego ryzyka z UE zostaną przeniesione z miejsca przeznaczenia do punktów kontroli granicznej. Zacznie również być upraszczany import z krajów spoza UE. Obejmie to zniesienie świadectw zdrowia i rutynowych kontroli produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka z krajów spoza UE, a także zmniejszenie poziomu kontroli fizycznych i identyfikacyjnych produktów zwierzęcych średniego ryzyka z krajów spoza UE.
  • 31 października 2024 r. – Wymóg składania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony (Safety and Security declarations) w przypadku przywozu do Wielkiej Brytanii z UE lub z innych terytoriów, na których obowiązuje zwolnienie, wejdzie w życie z dniem 31 października 2024 r., jak określono w pierwotnej wersji Target Operating Model. Wraz z tym wprowadzony zostanie ograniczony zbiór danych dla importu, a korzystanie z brytyjskiego Single Trade Window usunie w miarę możliwości powielanie różnych danych – takich jak wstępnie złożone deklaracje celne.

Foto: Pixabay