30 kwietnia 2024 r. – wejście w życie kolejnego etapu kontroli na brytyjskiej granicy

30 kwietnia 2024 r. to dzień, w którym nastąpi wprowadzenie kolejnego etapu modelu operacyjnego granicy UK (The Border Target Operating Model (BTOM)). Zostaną wprowadzone kontrole dokumentów, tożsamości oraz fizyczne dla importu produktów o średnim ryzyku, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych, żywności wysokiego ryzyka oraz pasz niepochodzących od zwierząt. Inspekcja produktów wysokiego ryzyka […]

Border Target Operating Model – materiały informacyjne w języku polskim

Brytyjska administracja przygotowała szereg materiałów informacyjnych, również w języku polskim, na temat Border Target Operating Model. Na stronie Border Target Operating Model, czyli docelowy model operacyjny dla funkcjonowania przejść granicznych: ulotki informacyjne dla podmiotów gospodarczych znajdują się: Informacje o punktach kontroli granicznej Schematy decyzyjne dotyczące złożonych produktów żywnościowych Informacje o wywozowych świadectwach zdrowia Informacje o […]

31 stycznia 2024 r. – wejście w życie I etapu nowego modelu operacyjnego granicy UK

Od 31 stycznia 2024 roku obowiązywać zacznie wymóg przedstawienia świadectw zdrowia przy przywozie z UE produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych średniego ryzyka oraz żywności i pasz niepochodzących od zwierząt wysokiego ryzyka. Świadectwa będą mogły zostać przesłane elektronicznie w formacie PDF przez system kontroli TRACES.  Przewoźnicy nie będą musieli posiadać fizycznej kopii certyfikatu na granicy. […]

Przedłużenie do 31 grudnia 2026 r. obecnych reguł pochodzenia dotyczących pojazdów elektrycznych i baterii

Rada Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo przyjęła 21 grudnia 2023 r. decyzję o przedłużeniu obecnie obowiązujących reguł pochodzenia dotyczących pojazdów elektrycznych i baterii na kolejne trzy lata – do 31 grudnia 2026 r. Przedłużenie jest jednorazowe i nie będzie można dokonać go ponownie, jako że Rada Partnerstwa nie została upoważniona do zmiany obowiązujących zasad aż do 2032 […]

Access2Markets Seminar: kolejne bezpłatne szkolenie KE on-line 5 grudnia 2023 r.

Informujemy o kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”. Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets. Baza ta obejmuje następujące główne narzędzia: Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych, Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji, Mój asystent handlowy: Access2Procurement, ROSA (narzędzie samooceny […]

Access2Markets Seminar – zaproszenie na szkolenie on-line 26 września 2023 r.

Informujemy o kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”. Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets. Baza ta obejmuje następujące główne narzędzia: Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych, Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji, Mój asystent handlowy: Access2Procurement, ROSA (narzędzie samooceny […]

Border Target Operating Model – nowe zasady, wymagania oraz harmonogram

29 sierpnia br. Cabinet Office opublikowało raport dot. Border Target Operating Model (TOM). W publikacji przedstawiono nowe zasady, wymagania oraz harmonogram działań w zakresie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) w odniesieniu do towarów importowanych do Wielkiej Brytanii (UK) z UE. TOM stanowić ma nowe rozwiązanie w zakresie kontroli importowanych produktów na granicach UK. Nowe zasady […]

Bezterminowe uznawanie unijnego oznakowania CE dla 18 kategorii towarów wprowadzanych na rynek brytyjski

Wraz z początkiem sierpnia br. brytyjska administracja poinformowała o przedłużeniu na czas nieokreślony uznawania unijnego oznakowania CE przy wprowadzaniu większości towarów na rynek brytyjski. Ogłoszona decyzja umożliwi posługiwanie się znakiem unijnym przez producentów i eksporterów również z UE, a tym samym uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem znaku UKCA. Kategorie towarów, których dotyczy przedłużenie: zabawki […]

1 sierpnia 2023 – powrót opłaty dla samochodów ciężarowych

Wraz z 1 sierpnia br. powraca obowiązek uiszczenia opłaty przed wjazdem do Zjednoczonego Królestwa dla samochodów: których waga wynosi 12 ton lub jest większa nie zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie Wysokość opłaty uzależniona jest od: masy pojazdu normy emisji zanieczyszczeń okresu – możliwość uiszczenia opłaty dziennej, tygodniowej, miesięcznej lub rocznej Więcej informacji o opłacie dostępnych jest […]

Access2Markets – zaproszenie na szkolenie on-line 6 czerwca 2023 r.

Informujemy o kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”. Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets. Baza ta obejmuje następujące główne narzędzia: Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych, Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji, Mój asystent handlowy: Access2Procurement, ROSA (narzędzie samooceny […]