Zdjęcie przedstawia fragment samochodu Mini Cooper, którego tylnie światło wygląda jak połowa flagi UK.

Przedłużenie do 31 grudnia 2026 r. obecnych reguł pochodzenia dotyczących pojazdów elektrycznych i baterii

27 grudnia 2023

Rada Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo przyjęła 21 grudnia 2023 r. decyzję o przedłużeniu obecnie obowiązujących reguł pochodzenia dotyczących pojazdów elektrycznych i baterii na kolejne trzy lata – do 31 grudnia 2026 r. Przedłużenie jest jednorazowe i nie będzie można dokonać go ponownie, jako że Rada Partnerstwa nie została upoważniona do zmiany obowiązujących zasad aż do 2032 r.

Zasady, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2027 r., to reguły pochodzenia dla akumulatorów elektrycznych i pojazdów z napędem elektrycznym określone w załączniku 3 do umowy o handlu i współpracy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej.


6.12.2023 – UPDATE

Propozycja jednorazowego przedłużenia obecnych reguł pochodzenia pojazdów elektrycznych i akumulatorów w ramach TCA

6 grudnia br. Komisja Europejska (KE) zaproponowała Radzie Unii Europejskiej jednorazowe przedłużenie – do dnia 31 grudnia 2026 r. – obowiązujących reguł pochodzenia pojazdów elektrycznych i akumulatorów na mocy umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią (TCA). Komisja przeznaczy również dodatkowe fundusze  z alokacją 3 mld euro na okres 2024-2026 na wsparcie unijnego przemysłu produkującego baterie.

Propozycja KE zostanie omówiona w Radzie. Decyzja Rady określi stanowisko UE w Radzie Partnerstwa, najwyższym organie decyzyjnym TCA.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Foto: Pexels