Przedłużenie do 31 grudnia 2026 r. obecnych reguł pochodzenia dotyczących pojazdów elektrycznych i baterii

Rada Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo przyjęła 21 grudnia 2023 r. decyzję o przedłużeniu obecnie obowiązujących reguł pochodzenia dotyczących pojazdów elektrycznych i baterii na kolejne trzy lata – do 31 grudnia 2026 r. Przedłużenie jest jednorazowe i nie będzie można dokonać go ponownie, jako że Rada Partnerstwa nie została upoważniona do zmiany obowiązujących zasad aż do 2032 […]