Ustawy przygotowujące Polskę na bezumowny brexit

29 marca 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał trzy ustawy w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej w wariancie bezumownym. Wszystkie poniższe ustawy wejdą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w sytuacji braku zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie […]

Zmiana terminu brexitu – ustalenia z 21 marca 2019 roku

Obradująca w Brukseli 21 marca 2019 r. Rada Europejska w odpowiedzi na wniosek premier brytyjskiego rządu Panią T. May podjęła decyzję o przedłużeniu terminu brexitu. Przedłużenie wiąże się z dwiema datami: 22 maja 2019 roku – Wielka Brytania pozostanie członkiem Unii Europejskiej do tego dnia pod warunkiem, że umowa o wystąpieniu zostanie zatwierdzona przez Izbę […]