Po lewej stronie na granatowym tle niebiesko czerwony napis brexit. Po prawej stronie grafika przedstawiająca głowę i tors osoby przed stretą dokumentów, obok neseser, segregator, certyfikat, lupa, długopis.

Ustawy przygotowujące Polskę na bezumowny brexit

10 kwietnia 2019

29 marca 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał trzy ustawy w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej w wariancie bezumownym.

Wszystkie poniższe ustawy wejdą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w sytuacji braku zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej.

Podpisane przez Prezydenta ustawy regulują kwestie prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego, uznawania kwalifikacji zawodowych, kwestie pobytowe obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin czy zabezpieczenia społecznego.

Uregulowania zawierają również zapisy umożliwiające Brytyjskim przedsiębiorcom, których pobyt w Polsce uznany został za legalny, prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie obecnego wpisu w CEIDG oraz zapewniają możliwość dokończenia świadczenia usług w Polsce przez przedsiębiorców brytyjskich przez określony czas.

  1. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
  2. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
  3. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.