Duży okrągły stół przy którym siedzą szefowie państw lub rządów Unii Europejskiej. Na pierwszym planie tyłem Donald Tusk i Teresa May. Kolorowa podłoga i sufit.

Brexit odroczony – ustalenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019 roku Rada Europejska jednomyślnie zgodziła się na odroczenie okresu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do 31 października 2019 r. zastrzegając, że Wielka Brytania zobowiązana jest do przeprowadzenia majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowo, istnieje możliwość przedterminowego brexitu w sytuacji wcześniejszej, pomyślnej ratyfikacji Umowy przez Unię Europejską i Wielką Brytanię. Wówczas brexit będzie miał miejsce w pierwszym dniu następnego miesiąca, w którym obie strony ratyfikowały umowę.

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej w przypadku braku ratyfikacji Umowy wyjścia w terminie do 22 maja 2019 r. Wielka Brytania będzie zobowiązana do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jeśli tego nie zrobi to datą bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie 1 czerwca 2019 r.

Podczas posiedzenia Rada Europejska ponownie podkreśliła, że nie ma możliwości renegocjowania umowy o wystąpieniu uzgodnionej przez UE i UK w listopadzie 2018 r. jednakże wyraziła gotowość na otwarcie deklaracji politycznej o ramach przyszłych relacji w przypadku zmiany stanowiska Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na temat posiedzenia Rady Europejskiej (art. 50) w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Foto: Unia Europejska/ consilium.europa.eu