Belgijskie granice przygotowane na brexit

Belgia intensywnie przygotowuje się do brexitu. Na wypadek brexitu bezumownego Belgia przygotowała szereg rozwiązań związanych z usprawnieniem importu i eksportu w najważniejszych punktach transportowych Belgii takich jak: porty w Zeebrugge, Antwerpii, Gandawie, Ostendzie, Pleziervaart oraz na lotniskach: Antwerpia, Ostenda, Bierset, Zaventem a także na Dworcu Południowym w Brukseli. Pasażerowie Eurostar poza obecną kontrolą bezpieczeństwa zostaną […]

Przesunięcie terminu brexitu

Rada Europejska w formacie art. 50 podjęła decyzję o przedłużeniu okresu negocjacji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE do 31 stycznia 2020 r. Celem przedłużenia jest dopełnienie procedur ratyfikacyjnych, które umożliwią wejście w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Przedłużenie może zakończyć się przed 31 stycznia 2020 r. jeśli UE i Wielka Brytania dopełnią […]

Konsekwencje bezumownego brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

W przypadku bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, począwszy od pierwszego dnia po dacie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE wygasną wszelkie uprawnienia do świadczeń zdrowotnych wynikające z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, posiadane przed tą datą przez osoby ubezpieczone w Polsce – na terytorium Wielkiej Brytanii i osoby ubezpieczone w Wielkiej Brytanii – na […]

Brytyjski raport w sprawie przygotowań do brexitu

8 października 2019 r. rząd brytyjski opublikował raport dotyczący przygotowań UK do nadchodzącego brexitu oraz konsekwencji, jakie bezumowne wyjście z UE będzie miało dla przedsiębiorców, handlu oraz przemysłu. Zgodnie z raportem, rząd brytyjski deklaruje, że w przypadku bezumownego brexitu między innymi: nie zostaną wprowadzone dodatkowe kontrole na granicy co umożliwi sprawny przepływ towarów oraz zapobiegnie […]

Oczekiwanie na głosowanie w Izbie Gmin

19 października na sobotnim, nadzwyczajnym posiedzeniu brytyjska Izba Gmin przyjęła tak zwaną poprawkę Letwina, zgodnie z którą zanim nastąpi głosowanie nad przyjęciem Umowy wyjścia ( meaningful vote) konieczne jest wcześniejsze uchwalenie przez Izbę Gmin odpowiedniego ustawodawstwa wdrażającego Umowę do przepisów prawa brytyjskiego. Przyjęcie poprawki oznaczało również uruchomienie zobowiązania Premiera B. Johnson do zwrócenia się do […]

Brytyjskie przygotowania do brexitu – specjalna sesja w Ambasadzie UK poświęcona handlowi między Wielką Brytanią a Polską w kontekście nadchodzącego brexitu

W dniu 15 października 2019 r. w Ambasadzie Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie odbyła się specjalna sesja poświęcona handlowi między Wielką Brytanią a Polską w kontekście nadchodzącego brexitu. W ramach spotkania przedstawiciele biznesu, którzy eksportują lub importują towary oraz usługi do Wielkiej Brytanii mieli możliwość wysłuchania bieżących informacji dotyczących brytyjskich przygotowań do […]

Przełom w uzgodnieniach z Wielką Brytanią

Intensywne rozmowy w ostatnich dniach przyniosły przełom w negocjacjach brexitu. Wielka Brytania i UE znalazły satysfakcjonujące rozwiązanie problemu granicy irlandzkiej. 17 października Rada Europejska zaakceptowała zmienioną Umowę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Decyzja Rady Europejskiej jest pierwszym krokiem w kierunku ratyfikacji Umowy. Aby porozumienie weszło w życie potrzebne jest jeszcze zatwierdzanie Umowy po stronie […]

Broszury informacyjne MRiRW dla importerów, eksporterów i przedsiębiorców

Obecna sytuacja negocjacyjna wskazuje, że należy intensywnie przygotowywać się na scenariusz bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa (dalej UK) Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE w dniu 1 listopada 2019 r., wraz z wszystkimi wynikającymi z tego negatywnymi skutkami gospodarczymi. Ważne jest zatem, by wszystkie zainteresowane strony wykorzystały okres do dnia 31 października 2019 r., aby […]

Działalność przedsiębiorców w cieniu brexitu – co może oznaczać wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE

Artykuł przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości stanowi podsumowanie dotychczasowych wydarzeń związanych z brexitem, jak również kompendium na temat konsekwencji tego procesu w wariancie umownego oraz bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Materiał autorstwa Pana Filpa Kolmusa z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP stanowi brexitowe résumé, z którym powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca. Artykuł dostępny […]

Rząd Zjednoczonego Królestwa przygotował zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących bezumownego brexitu

Przygotowania do ewentualnego bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii nabierają tempa. Rząd Wielkiej Brytanii przygotował informację – w postaci pytań i odpowiedzi – dotycząca zasad transgranicznego przepływu towarów i osób w przypadku bezumownego wyjścia z Unii Europejskiej. Przygotowana przez Wielką Brytanię informacja odnosi się do m. in. procedur celnych, VATu i akcyzy, towarów rolnych, reguł pochodzenia, certyfikacji, […]