Broszury informacyjne MRiRW dla importerów, eksporterów i przedsiębiorców

14 października 2019

Obecna sytuacja negocjacyjna wskazuje, że należy intensywnie przygotowywać się na scenariusz bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa (dalej UK) Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE w dniu 1 listopada 2019 r., wraz z wszystkimi wynikającymi z tego negatywnymi skutkami gospodarczymi. Ważne jest zatem, by wszystkie zainteresowane strony wykorzystały okres do dnia 31 października 2019 r., aby zapewnić najlepsze możliwe przygotowanie na taki scenariusz.

W załączonych broszurach przedstawiona jest informacja na temat zasad i procedur kontroli prowadzonych przez poszczególne inspekcje (weterynaryjną, fitosanitarną, jakości handlowej) oraz, będących w gestii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mechanizmów administrowania handlem, jakie zaczną obowiązywać w obrocie towarami rolno-spożywczymi z UK w scenariuszu brexitu bezumownego, jak również informacje dla eksporterów towarów rolno-spożywczych do UK.

Broszura „Co po bezumownym brexicie – IMPORT

Broszura „Co po bezumownym brexicie – EKSPORT

Broszura „Co po bezumownym brexicie – PRZEDSIĘBIORCY

Foto: Pexels