Widok sali plenarnej, w której odbywają się posiedzenia Rady Europejskij. Na zdjęciu widać okrągły stół przy których siedzą przewodniczący każdej z delagacji

Przełom w uzgodnieniach z Wielką Brytanią

18 października 2019

Intensywne rozmowy w ostatnich dniach przyniosły przełom w negocjacjach brexitu. Wielka Brytania i UE znalazły satysfakcjonujące rozwiązanie problemu granicy irlandzkiej. 17 października Rada Europejska zaakceptowała zmienioną Umowę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Decyzja Rady Europejskiej jest pierwszym krokiem w kierunku ratyfikacji Umowy. Aby porozumienie weszło w życie potrzebne jest jeszcze zatwierdzanie Umowy po stronie UE przez Radę i Parlament Europejski a po stronie brytyjskiej przez Izbę Gmin. W najbliższych dniach po stronie unijnej zostaną podjęte kroki w celu ratyfikacji porozumienia tak aby weszło ono w życie 1 listopada 2019 r. Strona brytyjska również zapowiedziała czynności ratyfikacyjne – głosowanie w Izbie Gmin przewidziane jest na 19 października.

Umowa wyjścia przyznaje szereg praw obywatelom Unii Europejskiej, w tym Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. Warunkiem potwierdzenia tych praw jest uzyskanie statusu osoby osiedlonej (settled status). Wnioski o uregulowanie swojego pobytu należy składać w terminie do 30 czerwca 2021 r. Polacy, którzy planują pozostanie w Wielkiej Brytanii, nie powinni jednak czekać z formalnościami do ostatniej chwili. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Ambasady RP w Londynie oraz na stronach administracji brytyjskiej.

Jeśli Umowa wyjścia zostanie ratyfikowana przez UE i Wielką Brytanię do 31 października to zasady handlu z Wielką Brytanią od 1 listopada br. nie zmienią się. Umowa wyjścia ustanawia okres przejściowy zapewniający utrzymanie przed 31 grudnia 2020 r. obecnych warunków w relacjach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Do lipca 2020 r. Unia i Wielka Brytania mogą wspólnie zdecydować o przedłużeniu tego okresu przejściowego o 1 lub 2 lata. W praktyce w czasie trwania okresu przejściowego w handlu będzie obowiązywał brak ceł i barier pozataryfowych. W dalszym ciągu wymiana towarowa będzie opierała się na wwozie i wywozie wewnątrzwspólnotowym. Wzajemny dostęp do rynku będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Wielka Brytania nie będzie jednak brała już udziału w pracach unijnych instytucji i nie będzie uczestniczyć w procesie decyzyjnym Unii.

Foto: Rada Europejska/ www.consilium.europa.eu