Panorama Londynu

Brytyjski raport w sprawie przygotowań do brexitu

23 października 2019

8 października 2019 r. rząd brytyjski opublikował raport dotyczący przygotowań UK do nadchodzącego brexitu oraz konsekwencji, jakie bezumowne wyjście z UE będzie miało dla przedsiębiorców, handlu oraz przemysłu.

Zgodnie z raportem, rząd brytyjski deklaruje, że w przypadku bezumownego brexitu między innymi:

  • nie zostaną wprowadzone dodatkowe kontrole na granicy co umożliwi sprawny przepływ towarów oraz zapobiegnie opóźnieniom w dostawach. Kontrola graniczna towarów ma zostać stopniowo wprowadzona w późniejszym czasie. W dniu brexitu towary importowane z UE do UK nie zostaną poddane kontroli sanitarnej i fitosanitarnej, a produkty pochodzenia zwierzęcego nie będą potrzebowały dodatkowych certyfikatów,
  • zostaną wprowadzone tymczasowe ułatwienia dla przewoźników i przedsiębiorców. Ułatwienia zakładają zezwolenie na import większości dóbr firmom zarejestrowanym w systemie Transitional Simplified Procedures (TSP), wprowadzonym w celu uniknięcia opóźnień związanych ze zgłaszaniem deklaracji celnych. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie będą mogły również dokonać opłat celnych w późniejszym terminie (rejestracji w systemie można dokonać poprzez rządową stronę GOV.UK),
  • unijni przewoźnicy będą mogli nadal operować w UK na takich samych zasadach, na jakich operują obecnie. Rząd brytyjski nie utworzy nowych barier na przewóz dóbr z UE do UK dla przewoźników europejskich,
  • obowiązywać będzie system Temporary Tariff Regime (TTR), który zostanie zastosowany wobec importu ze wszystkich krajów, z którymi UK nie posiada umów handlowych, w tym również z UE, w okresie do 12 miesięcy po 31 października 2019 r. Niektóre produkty to jest wołowina, wieprzowina, drób, niektóre produkty mleczne, a także pojazdy nadal będą objęte cłami zgodnymi z wytycznymi WTO. W przypadku granicy irlandzkiej, TTR nie zostanie zastosowany, jak również nie zostaną zastosowane żadne dodatkowe cła lub kontrole na tej granicy,
  • profesjonaliści z kwalifikacjami z UE/EEA będą mogli starać się o ich uznanie w UK,
  • stworzone zostaną nowe procedury wobec towarów z oznaczeniem CE pochodzące z UE. UK będzie akceptowała towary niewytworzone zgodnie ze standardami UE, standardy CE zostaną jednak zachowane w przypadku urządzeń medycznych. Szczegółowe zmiany w wymogach produkcyjnych, które UK ma zamiar wprowadzić po brexicie będą dotyczyły przemysłu chemicznego, medycznego, budowlanego, aeronautycznego oraz samochodowego.

Raport można znaleźć tutaj.

Foto: Pexels