Zdjęcie przedstawiam budynek brytyjskiego Parlamentu

Oczekiwanie na głosowanie w Izbie Gmin

21 października 2019

19 października na sobotnim, nadzwyczajnym posiedzeniu brytyjska Izba Gmin przyjęła tak zwaną poprawkę Letwina, zgodnie z którą zanim nastąpi głosowanie nad przyjęciem Umowy wyjścia ( meaningful vote) konieczne jest wcześniejsze uchwalenie przez Izbę Gmin odpowiedniego ustawodawstwa wdrażającego Umowę do przepisów prawa brytyjskiego. Przyjęcie poprawki oznaczało również uruchomienie zobowiązania Premiera B. Johnson do zwrócenia się do Brukseli o przesunięcie terminu brexitu do 31 stycznia 2020 r. (taki obowiązek nakłada na niego przyjęta we wrześniu ustawa Benna). W tej sytuacji głosowanie nad samą Umową nie odbyło się.

W ślad za wynikiem głosowania w Izbie Gmin, jeszcze tego samego dnia wieczorem Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, otrzymał list od Premiera B. Johnsona z prośbą o odłożenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej o trzy miesiące, do 31 stycznia 2020 r. Zarazem Premier B. Johnson wysłał drugi list, w którym wyjaśnia on kontekst sobotniego głosowania i potwierdza gotowość zakończenia procesu ratyfikacyjnego do 31 października to jest przeprowadzenia odpowiedniej legislacji wdrażającej Umowę oraz przedłożenia samej Umowy pod głosowanie w najbliższym czasie.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ogłosił, że w kolejnych dniach trwać będą konsultacje w UE nad prośbą o odłożenie terminu wyjścia. Równocześnie Unia Europejska kontynuować będzie ze swojej strony procedurę ratyfikacji Umowy wyjścia.

Foto: Dominika Gregušová/ Pexels