Po lewej stronie na granatowym tle niebiesko czerwony napis brexit. Po prawej stronie grafika przedstawiająca głowę i tors osoby przed stretą dokumentów, obok neseser, segregator, certyfikat, lupa, długopis.

Zmiana terminu brexitu – ustalenia z 21 marca 2019 roku

26 marca 2019

Obradująca w Brukseli 21 marca 2019 r. Rada Europejska w odpowiedzi na wniosek premier brytyjskiego rządu Panią T. May podjęła decyzję o przedłużeniu terminu brexitu.

Przedłużenie wiąże się z dwiema datami:

  1. 22 maja 2019 roku – Wielka Brytania pozostanie członkiem Unii Europejskiej do tego dnia pod warunkiem, że umowa o wystąpieniu zostanie zatwierdzona przez Izbę Gmin do 29 marca 2019 r. Wielka Brytania wystąpi wówczas z Unii Europejskiej na podstawie umowy o wystąpieniu, która przewiduje obowiązywanie okresu przejściowego.
  2. 12 kwietnia 2019 roku – Jeśli Izba Gmin nie zatwierdzi umowy o wystąpieniu w terminie do 29 marca 2019 roku, termin 12 kwietnia 2019 roku stanie się dniem wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Do tej daty rząd Wielkiej Brytanii może zwrócić się również do Rady Europejskiej o ponowne przedłużenie terminu wyjścia.

Podczas posiedzenia Rada Europejska ponownie podkreśliła, że nie ma możliwości renegocjowania umowy o wystąpieniu uzgodnionej przez UE i UK w listopadzie 2018 r. Zatwierdziła również instrument dotyczący umowy o wystąpieniu i wspólne oświadczenie uzupełniające deklarację polityczną uzgodnione przez Komisję Europejską i rząd Zjednoczonego Królestwa w Strasburgu 11 marca 2019 r.

Dodatkowe informacje