Kierowca korzystający z telefonu

Niezbędnik kierowcy – aplikacja KIEROWCA ZA GRANICĄ oraz Zielona Karta

18 września 2019

Zachęcamy kierowców realizujących międzynarodowy transport drogowy do zapoznania się i pobrania na telefony przygotowanej przez Główny Inspektorat Drogowy razem z MSZ aplikacji KIEROWCA ZA GRANICĄ.

Za pomocą tej aplikacji można:

  • skonsultować zagadnienia związane z transportem drogowym,
  • w wygodny sposób skontaktować się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego lub właściwą placówką konsularną,
  • uzyskać szybki i bezpłatny dostęp do ogólnych informacji z zakresu pomocy konsularnej.

Aplikację można pobrać tutaj.

Kierowco zaopatrz się w Zieloną Kartę

W sytuacji bezumownego brexitu oraz braku udziału Wielkiej Brytanii w Porozumieniu Wielostronnym kierowcy poruszający się po obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) pojazdami zarejestrowanymi w Wielkiej Brytanii zobowiązani będą do posiadania ważnego certyfikatu Zielonej Karty przez cały okres pobytu i przemieszczania się po obszarze EOG. Również kierowcy prowadzący pojazdy zarejestrowane w państwach należących do EOG, chcąc bez problemów poruszać się po terytorium Wielkiej Brytanii, będą zobowiązani do posiadania Zielonej Karty.

Wielka Brytania dotychczas zapewniła jednostronne uznawanie ubezpieczeń OC odnoście Irlandii. Nie jest przy tym wykluczone, że podobne ułatwienie będzie w przyszłości wprowadzone przez rząd UK także w stosunku innych krajów, w tym dla Polski. O tym natomiast czy cała Unia Europejska będzie uznawała – na dotychczasowych zasadach – ubezpieczenia brytyjskich pojazdów zadecyduje niebawem Komisja Europejska.

Foto: Acharaporn Kamornboonyarush z Pexels.