Zdjęcie przedstawia z góry widok na salę plenarną gdzie odbywają się spotkania Rady Europejskiej.

Negocjacje UE-UK kontynuowane po posiedzeniu Rady Europejskiej

16 października 2020

Liderzy UE na posiedzeniu Rady Europejskiej omówili stan negocjacji z Wielką Brytanią. W swoich konkluzjach Rada podkreśliła, że cały czas nie uzyskano postępu w negocjacjach, który pozwalałby na zawarcie porozumienia. Liderzy potwierdzili chęć budowy jak najbliższych relacji z Wielką Brytanią oraz aktualność dotychczasowego stanowiska negocjacyjnego UE. Rada Europejska wezwała głównego negocjatora UE do kontynuowania negocjacji oraz zaapelowała do Wielkiej Brytanii o podjęcie działań niezbędnych do zawarcia porozumienia.

Liderzy podkreślili także konieczność wzmocnienia przygotowań do wszystkich scenariuszy negocjacyjnych w tym wariantu braku porozumienia.

Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie stosunków UE – Zjednoczone Królestwo (15 października 2020) dostępne są tutaj.

Foto: Unia Europejska/ consilium.europa.eu