flaga UE i UK u formie puzzli

Umowa o handlu i współpracy UE – UK: najważniejsze informacje

29 grudnia 2020

Informacje o postanowieniach umowy o handlu i współpracy UE – Wielka Brytania w postaci pytań i odpowiedzi znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej.

Uzgodniona 24 grudnia br. umowa o handlu i współpracy UE – Wielka Brytania podlega obecnie procedurze ratyfikacji.

Obecnie kończy się procedura pisemna w Radzie. Rada, stanowiąc na zasadzie jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich, przyjęła decyzję upoważniającą do podpisania umowy i jej tymczasowego stosowania od dnia 1 stycznia 2021 r. Następnie Parlament Europejski zostanie poproszony o wyrażenie zgody na zawarcie umowy. W ostatniej fazie działań po stronie UE Rada musi przyjąć decyzję w sprawie zawarcia umowy.

Od 1 stycznia 2021 roku umowa będzie stosowana tymczasowo. Ze względu na brak czasu na dopełnienie pełnej procedury ratyfikacyjnej Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe stosowanie umowy do 28 lutego 2021 roku.

Foto: www.multimedia.europarl.europa.eu