flaga UK i UE

Negocjacje umowy zakończone

28 grudnia 2020

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią.

Obecnie trwają procedury ratyfikacyjne po obydwu stronach.

Ze względu na bardzo krótki czas do zakończenia okresu przejściowego, po stronie unijnej umowa od 1 stycznia 2021 roku będzie stosowana tymczasowo do zakończenia pełnej procedury ratyfikacyjnej już w trakcie 2021 roku.

Umowę można znaleźć w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex.

Zawarcie umowy oznacza, że w obrocie gospodarczym nie będą obowiązywały cła i ograniczenia ilościowe. Wielka Brytania opuści jednak jednolity rynek i unię celną UE.

Foto: www.consilium.europa.eu