Przedsiębiorca

Przedsiębiorco, szukasz wsparcia i informacji ?

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej – sprawdź jak możesz przygotować się do nowych warunków współpracy z Wielką Brytanią.

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się:

  • Umowa o handlu i współpracy,
  • Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
  • Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

Umowa o handlu i współpracy jest centralnym elementem relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Obejmuje m.in. handel towarami, usługami w tym transport lotniczy i drogowy, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, rybołówstwo, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, udział Wielkiej Brytanii w programach UE oraz mechanizm zarządzania relacjami.

Wynegocjowany pakiet umów a w szczególności Umowa o handlu i współpracy przewidują szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych co jest rozwiązaniem bezprecedensowym jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu.

Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej będzie niemożliwe. Wróciły kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim.

Konsekwencje sektorowe
Konsekwencje sektorowe
Wsparcie dla przedsiębiorców
Wsparcie dla przedsiębiorców
Dokumenty
Dokumenty
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Archiwum
Archiwum - Informacje do dnia 31.01.2020