Flaga Unii Europejskiej i Flaga Wielkiej Brytanii zestawione ze sobą. Obie flagi nadrukowane na wymiętym papierze. Cieniowane na bokach. Przedstawienie fla w bardziej artystyczny sposób.

Wielka Brytania szykuje się na wypadek bezumownego brexitu

5 sierpnia 2019

Kampania informacyjna opiewająca na 100 mln funtów oraz codzienne spotkania zespołu koordynującego – tak Brytyjczycy przygotowują się na wypadek bezumownego wystąpienia z Unii Europejskiej.

Planowana kampania informacyjna na wypadek bezumownego brexitu obejmować ma reklamę w telewizji, dedykowane billboardy, kampanię w mediach społecznościowych oraz ulotki dystrybuowane bezpośrednio do domów.

Nad przygotowaniami czuwać ma specjalny zespół koordynujący, nad pracami którego pieczę sprawować ma Michael Gove, minister koordynujący prace rządu i służby cywilnej. Zespół ma na bieżąco monitorować stopień realizacji konkretnych zadań.

Aktualne informacje nt. brytyjskich przygotowań do scenariusza bezumownego brexitu można śledzić na stronie prowadzonej przez Ministerstwo ds. Wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Department for Exiting the European Union).  Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z notami informacyjnymi oraz pakietami informacyjnymi skierowanymi do przedsiębiorców dot. procedur celnych i granicznych.

Foto: Parlament Europejski/ europarl.europa.eu