Zdjecie przedstawia biurko, na którym znajdują się monety i bankntowy euro, praporty z wykresami, kalkulatori klawiatura komputera.

Wpływ brexitu na gospodarkę UK – raport Office for Budget Responsibility

1 sierpnia 2019

Opublikowany w lipcu br. przez Office for Budget Responsibility 300-stronicowy Fiscal risks report zawiera aktualną kondycję gospodarki brytyjskiej wraz z długoterminową prognozą jej rozwoju.

Office for Budget Responsibility jako główne źródło zbliżających się coraz większych obciążeń fiskalnych brytyjskiego budżetu upatruje w starzejącym się społeczeństwie, a co za tym idzie zwiększających się z tego tytułu nakładów na system opieki społecznej. Dodatkowym zagrożeniem dla stabilności finansowej Wielkiej Brytanii jest fakt zarzucenia przez rząd planu zbilansowania budżetu do połowy następnej dekady. Co do decyzji dotyczących krótkoterminowej kondycji gospodarczej, raport uzależnia je od działań podejmowanych przez nowego Premiera oraz Kanclerza Skarbu. Również plany nowego rządu w postaci propozycji obniżenia podatków i zwiększenia wydatków znacząco pogorszy kondycję brytyjskiego budżetu – zwiększając zadłużenie o dziesiątki miliardów funtów – w sytuacji wprowadzenia ich w życie.

Odnośnie brexitu, autorzy dokumentu podkreślają, że niezależnie od formy, będzie miał on wpływ na sytuację makroekonomiczną kraju i finanse publiczne. Opcja „twardego brexitu” w dłuższej perspektywie mogłaby nawet doprowadzić do niebezpiecznych konsekwencji dla stabilności finansowej państwa. Co więcej, autorzy raportu zaznaczają, że faktycznej skali wpływu brexitu na brytyjską gospodarkę nie można oszacować czy przewidzieć, a faktyczne efekty tego procesu będą oddziaływać na gospodarkę przez długie lata.

Autorzy raportu, mając świadomość występowania w Wielkiej Brytanii recesji co dekadę, nie wykluczają, że ta mająca nadejść w najbliższym czasie może nie mieć w ogóle miejsca. Powyższa teza miałaby wynikać z obecnych wskaźników makroekonomicznych, które nastrajają optymistycznie. Analitycy podkreślają jednak, że to właśnie brexit – w zależności od opcji – będzie jednym z kluczowych czynników warunkujących sytuację gospodarczą kraju.

Raport znaleźć można tutaj.

Office for Budget Responsibility to pozarządowy organ publiczny finansowany przez Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii. Założony w 2010 roku przez brytyjski rząd w celu zapewnienia niezależnych prognoz gospodarczych i niezależnej analizy finansów publicznych. Jest to jedna z rosnącej liczby oficjalnych niezależnych organów nadzoru podatkowego na całym świecie.

Foto: Parlament Europejski/ europarl.europa.eu