Widok z lotu ptaka na statek handlowy wypływający z portu

Zmiana terminów wdrożenia kolejnych etapów kontroli na granicy UK

12 marca 2021

W dniu 11 marca br. rząd Wielkiej Brytanii ogłosił zmianę harmonogramu wdrożenia kolejnych etapów kontroli na granicy UE – UK przyjętych zgodnie z założeniami The Border Operating Model (informacje na temat pierwotnego harmonogramu).

Zgodnie z oświadczeniem Ministra M. Gove kolejne etapy kontroli granicznych w relacjach z UE nastąpią według poniższego harmonogramu:

  • wymogi dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABP) i żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) nie będą obowiązywać do dnia 1 października 2021 r. Wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO i niektórych ABP wejdą w życie również od 1 października 2021 r.
  • nadal wymagane będą deklaracje celne importowe, ale możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do sześciu miesięcy po przywiezieniu towarów, została przedłużona do 1 stycznia 2022 r.
  • deklaracje bezpieczeństwa i ochrony importu nie będą wymagane do 1 stycznia 2022 r.
  • fizyczne kontrole SPS w odniesieniu do POAO, niektórych produktów ABP i HRFNAO nie będą wymagane na granicy do 1 stycznia 2022 r. Od tej daty kontrolne odbywać się będą w punktach kontroli granicznej.
  • od 1 stycznia 2022 r.  fizyczne kontrole SPS  roślin  wysokiego ryzyka będą odbywać się w punktach kontroli granicznej, a nie w miejscu przeznaczenia jak ma to miejsce obecnie,
  • wymogi przed zgłoszeniem i kontrole dokumentacji, w tym świadectwa fitosanitarne, będą wymagane dla roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka i zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.
  • od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywały się kontrole żywych zwierząt oraz roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka.

Pełną treść oświadczenia znaleźć można tutaj.

Foto: Pexels (Tom Fisk)