Grafika przedstawia górę usypaną ze znaków zapytania o kolorze szarym w ramach której jeden ze znaków ma kolor czerwony.