Widok z lotu ptaka na port. Widać kolorowe kontenery i dźwig

Eksport produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO) z krajów spoza UE do Wielkiej Brytanii – wytyczne

9 kwietnia 2021

Aby zachować wysokie standardy bezpieczeństwa biologicznego i żywności w Wielkiej Brytanii, wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego (POAO) przeznaczone do spożycia przez ludzi eksportowane spoza UE do Wielkiej Brytanii muszą przybyć do punktu wjazdu w wyznaczonym punkcie kontroli granicznej (BCP) dla tego towaru. Obejmuje to towary POAO, które były przewożone tranzytem przez UE, ponieważ Defra nie będzie uznawać unijnych kontroli BCP tych przesyłek.

Będzie to miało zastosowanie do przesyłek wysyłanych w dniu 8 kwietnia lub po tej dacie. Przesyłki, które opuściły miejsce pochodzenia przed tą datą, mogą nadal docierać do dowolnego miejsca wjazdu do Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że zostały poddane kontroli w ich pierwszym miejscu wjazdu do UE i mogą dostarczyć dowód odprawy. Punkt BCP, który jest przeznaczony dla twojego towaru, można znaleźć pod tym linkiem. Należy upewnić się, że importer poinformował odpowiednie BCP o przybyciu danych towarów za pomocą systemu powiadamiania wstępnego IPAFFS.

Wszelkie przesyłki, które przeszły pełne kontrole zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku UE, będą nadal podlegały stopniowym kontrolom przywozowym. Więcej szczegółów na temat etapów kontroli SPS w przywozie do UE można znaleźć pod tym linkiem.

Foto: Pexels