Widok na przejście graniczne w Calais

Aktualizacja: 1 stycznia 2022 r. – kolejne etapy kontroli na granicy UK – UE wchodzą w życie

22 września 2021

Z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpią kolejne zmiany w zasadach przeprowadzania kontroli granicznej pomiędzy UK a UE. Poniżej lista planowanych zmian:

·        Eksport żywności:

Od 1 stycznia 2021 r. przy wwozie do Wielkiej Brytanii, strona brytyjska wymaga eksportowych świadectw zdrowia tylko w odniesieniu do tzw. produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa z powodu występowania chorób zwierząt na terytorium państwa eksportera (POAO under safeguard measures).

Od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywać wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów za pośrednictwem systemu IPAFFS.

Od  1 stycznia 2022 r.  zacznie również obowiązywać zakaz eksportu z obszaru UE do Wielkiej Brytanii następujących produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO):

·             chłodzone mięso mielone (wołowe, wieprzowe, jagnięce, baranie oraz kozie);

·             chłodzone lub mrożone mięso mielone (drobiowe);

·             oddzielone mechanicznie mięso pozyskane z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych;

·             nieklasyfikowane jaja;

·             surowe mleko od krów pochodzących ze stad zarażonych gruźlicą;

·             chłodzone surowe wyroby mięsne.

Informacje w ww. zakresie są zamieszczone na stronie internetowej władz brytyjskich

Natomiast, od 1 lipca 2022 r. przy wwozie do Wielkiej Brytanii, strona brytyjska będzie wymagać eksportowych świadectw zdrowia w odniesieniu do pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABP). Eksporter z UE będzie zobowiązany dostarczyć kopię świadectwa zdrowia do importera z Wielkiej Brytanii, aby ten przesłał kopię do IPAFFS. Dodatkowo fizyczna kopia świadectwa zdrowia powinna być dołączona do przesyłki.

Świadectwa przeznaczone dla produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa z powodu występowania chorób zwierząt na terytorium państwa eksportera  będą w dalszym ciągu obowiązywać.

Więcej informacji nt. wywozu na rynek Wielkiej Brytanii żywności pochodzenia zwierzęcego znajduje się na stronie internetowej:

Głównego Inspektoratu Weterynarii

właściwych władz brytyjskich

W odniesieniu do roślin i produktów pochodzenia roślinnego – towarów regulowanych niskiego ryzyka, eksportowanych z Unii Europejskiej, wymogi zaopatrywania takich przesyłek w świadectwa fitosanitarne i kontroli fizycznych tych towarów  w brytyjskich punktach kontroli granicznej, które miały zostać wprowadzone w dniu 1 stycznia 2022 r., termin wdrożenia ww. wymogów został przesunięty na dzień 1 lipca 2022 roku.
Szczegółowe informacje pod linkiem

 

·        Kwestie celne – wymóg złożenia wywozowej deklaracji skróconej (EXS)

Od 1 października br. przy wywozie towarów z Wielkiej Brytanii wymagane będzie złożenie brytyjskim organom celnym wywozowej deklaracji skróconej Exit Summary Declaration (EXS). Dla towarów zgłoszonych do procedury wywozu na podstawie zgłoszenia celnego dane bezpieczeństwa i ochrony są deklarowane na tym zgłoszeniu. Zatem wymóg przedstawienia EXS będzie dotyczył towarów co do których nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia do procedury wywozu.

W praktyce EXS będzie wymagane dla wywozu:

1.      Pustych palet, kontenerów i pojazdów przewożonych w ramach umowy transportowej/przewozowej, tj. umowy pomiędzy  przewoźnikiem a nadawcą ładunku lub pasażerem, która określa wzajemne prawa i obowiązki.

2.      towarów czasowo składowanych przez dłużej niż 14 dni,

3.      towarów czasowo składowanych krócej niż 14 dni wobec których nie złożono danych bezpieczeństwa i ochrony na etapie ich przywozu do Wielkiej Brytanii lub w stosunku do których zmieniło się ich miejsce przeznaczenia bądź odbiorca;

4.      towarów przemieszczanych w tranzycie z wykorzystaniem tranzytowego dokumentu towarzyszącego (TAD) lub tranzytowego dokumentu towarzyszącego bezpieczeństwo (TSAD)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie brytyjskiej administracji tutaj oraz tutaj

Niezbędne informacje znaleźć można także na stronie Ministerstwa Finansów

 

Podsumowując, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę brytyjską:

1 październik 2021:

Zwolnienie z deklaracji bezpieczeństwa i ochrony towarów w exporcie skończy się, deklaracja EXS będzie wymagana z początkiem października 2021 (bez zmiany)

Dowody osobiste nie będą już uprawniać do wjazdu do Wielkiej Brytanii (bez zmiany)

1 styczeń 2022

Deklaracje importowe, lub użycie procedury uproszczonej (CFSP) jeśli uprawnione, płatność cła przy imporcie (bez zmiany)

Pre-notyfikacja roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka, produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), produktów obocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPs), żywności wysokiego ryzyka oraz pasz pochodzenia nie-zwierzęcego (HRFNAO) (poprzednio 1 październik 2021)

1 lipca 2022

Deklaracje bezpieczeństwa (safety and security declarations) w imporcie (ENS) będą wymagane w przypadku importu do Wielkiej Brytanii (poprzednio 1 stycznia 2022)

Eksportowe świadectwo zdrowia będzie wymagane dla wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO) oraz niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPs) (poprzednio 1 stycznia 2022)

Certyfikaty fitosanitarne będą obligatoryjne dla roślin i produktów roślinnych (poprzednio 1 stycznia 2022)

Towary będę musiały przejść przed Stanowiska Kontroli Celnej (BCPs) w celu przedstawienia dokumentacji, tożsamości i kontroli fizycznej jeśli to konieczne. (poprzednio 1 marzec 2022)

Kontrole fizyczne żywych zwierząt oraz roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie będą kontynuowane w miejscach przeznaczenia produktów, aż do odwołania.

 

Foto: MRiT