Grafika reklamujaca portal dot. warunków importu/eksportu UE z krajami trzecimi. Na grafice widać statek z kontenerami, koszyk z butelkami wina, winorgona i oliwę z oliwek.

Zaproszenie na szkolenie 28.09.2022 r. – Access2Markets (portal dot. warunków importu/eksportu UE z krajami trzecimi)

23 września 2022

Informujmy o kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”.

Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets (nowa szata graficzna i zakładki). Baza ta obejmuje następujące główne narzędzia:

  • Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych,
  • Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji,
  • Mój asystent handlowy: Access2Procurement,
  • ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),
  • bariery w handlu, inwestycjach, usługach,
  • Single Entry Point – zgłaszanie do KE barier w handlu na rynkach krajów trzecich, problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw pracowniczych) i GSP,
  • preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie,
  • statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE,
  • restrykcje w eksporcie Rosji, Białorusi.

Przewidywana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Data spotkania: 28 wrzenia br., godz. 9:00-11:00.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim (bazowy) i kilku innych językach krajów UE (bez tłumaczenia na j.polski).

Link do szkolenia w Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets

Formularz rejestracji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeptember2022Seminar

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i jest skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel; ministerstw, agencji i innych jednostek administracji zajmujących się handlem międzynarodowym (eksport, import, handel wewnątrz UE).

Foto: Komisja Europejska