Brytyjska czerwona budka telefoniczna, a obok niej napis Dofinansowanie dla Firm, które ucierpiały na brexicie

Grudniowe nabory Re_Open UK

19 grudnia 2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zachęca do pozyskania dotacji na przeciwdziałanie skutkom brexit.

Do 23 grudnia 2022 można wnioskować o dofinansowanie projektów niwelujących negatywne skutki brexit. Program Re_Open UK to kompleksowa odpowiedź na problemy polskich przedsiębiorstw wywołane przez wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dofinansowanie wynosi nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, a Program daje możliwość elastycznego łączenia zadań miękkich i inwestycyjnych w ramach jednego projektu.

Na co można przeznaczyć środki:

– udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych

– inwestycje

– usługi doradcze i szkoleniowe

– zwrot poniesionych wydatków od 1 stycznia 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Aktualny regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami znajdą Państwo w zakładce Dokumenty.