Flaga Wielkiej Brytanii i flaga Unii Europejskiej na tle błękitnego nieba

Opublikowano ustawę brexitową ws. okresu przejściowego

14 sierpnia 2019

Opublikowana w dniu 12 sierpnia br. ustawa o okresie przejściowym potwierdza, że w sytuacji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie wynegocjowanej umowy w okresie od dnia brexitu do co najmniej 31 grudnia 2020 roku Wielka Brytania będzie traktowana dalej jak państwo członkowskie Unii Europejskiej. Oznacza to, że odniesienia w prawie polskim dotyczące praw i obowiązków związanych z członkostwem w Unii Europejskiej lub w Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej należy w trakcie okresu przejściowego rozumieć tak, że obejmują one także Wielką Brytanię, o ile nie zachodzi żadne z odstępstw wskazanych w umowie.

Ustawa wejdzie w życie z dniem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie umowy. W sytuacji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy (hard/ no deal brexit) okres przejściowy nie będzie obowiązywał.

Foto: Komisja Europejska/ ec.europa.eu