Zbliżenie na tabelę prtzedstawiająca cene akcji na giełdzie.

Jak bezumowny brexit wpłynie na brytyjską gospodarkę? Raport brytyjskiej Komisji Parlamentarnej ds. Wyjścia z UE

21 sierpnia 2019

Brytyjska gospodarka usługami stoi – podkreślają autorzy raportu The consequences of ‘No deal’ for UK business przygotowanego przez brytyjską Komisję Parlamentarną ds. Wyjścia z UE. Sektor usług stanowiący motor napędowy brytyjskiej gospodarki, odpowiadający za ok. 45% wartości całego eksportu, również w sytuacji bezumownego brexitu miałby nie stracić prymatu, a wręcz miałby być kluczowy dla stabilności brytyjskiej gospodarki w realiach postbrexitowych.

Wg. raportu ograniczenie szacowanego na ok. 107 mld funtów eksportu brytyjskich usług  (dane za 2018 rok) w sytuacji bezumownego brexitu doprowadzi do zachwiania brytyjskiej gospodarki. Sektor usług, stanowiący 79% brytyjskiego PKB, dotkliwie odczuje wprowadzenie ograniczeń w eksporcie w postaci barier czy traktowanie brytyjskiego dostawcy usług jak dostawcy z kraju trzeciego, co nieuchronnie pojawi się w sytuacji bezumownego brexitu wraz z oparciem relacji pomiędzy UE a UK o zasady WTO.

Zdaniem autorów opracowania, chaotyczny brexit najbardziej uderzy w małych i średnich przedsiębiorców, którzy odcięci do kontynentalnego, unijnego rynku mogą nie poradzić sobie w nowych postbrexitowych realiach.

Sektorem w szczególności narażonym na skutki bezumownego brexitu – w opinii ekspertów – jest sektor motoryzacyjny. Wprowadzenie cła w wysokości 2700 funtów od samochodu znacząco obniży konkurencyjności brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego, tym bardziej w porównaniu z Koreą Płd. i Japonią, które z kolei eksportują auta na unijny rynek na podstawie wynegocjowanych z UE umów o wolnym handlu.

Autorzy raportu zwracają również uwagę na wysoko rentowny sektor farmaceutyczny. Ten dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach w UK oraz bardzo perspektywiczny sektor napotkać może na liczne bariery i utrudnienia w sytuacji bezumownego brexitu. W szczególności wspomnieć należy na utrudnienia związane ze wzajemnym uznawaniem kwalifikacji zawodowych, stopni naukowych oraz zakończenie programów stypendialnych a także wymian studenckich. Powyższe pozostałoby również nie bez znaczenia dla brytyjskiego szkolnictwa wyższego.

Bezumowny brexit oznacza również utratę przez Wielką Brytanię statusu udziałowca Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który odpowiada za finansowanie licznych projektów infrastrukturalnych realizowanych w UK. Nieuporządkowane wystąpienie Wielkiej Brytanii z unijnych struktur doprowadzi również nieuchronnie do przerwania finansowania projektów realizowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, w efekcie czego rząd UK musiałby podjąć decyzję o dalszym samodzielnym finansowaniu rozpoczętych a niedokończonych projektów.

Raport The consequences of ‘No deal’ for UK business.

Foto: Komisja Europejska/ ec.europa.eu