Flaga Unii Europejskiej bez jednej gwiazdki symbolizująca brexit

Ryzyko bezumownego brexitu jest nadal bardzo wysokie

10 września 2019

Parlament brytyjski uchwalił 6 września ustawę zobowiązującą rząd do złożenia wniosku o przedłużenie negocjacji brexitu. W poniedziałek 9 września ustawa uzyskała sankcję królewską (tzw. Royal Assent) i stała się obowiązującym prawem.

Zgodnie z ustawą jeśli do 19 października Izba Gmin nie zaakceptuje umowy ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE ani nie wyrazi zgody na brexit bez umowy premier będzie zobowiązany poprosić o przedłużenie okresu negocjacji do 31 stycznia 2020 r. W razie wydłużenia negocjacji ustawa nakłada obowiązek publikacji okresowych raportów z postępów w rozmowach z UE.

Ustawa została uchwalona wbrew stanowisku rządu. Rząd podjął dwukrotną próbę skrócenia kadencji parlamentu i organizacji przyśpieszonych wyborów, która zakończyła się niepowodzeniem.

Pomimo uchwalenia ustawy ryzyko bezumownego brexitu jest nadal bardzo wysokie. Brytyjski rząd utrzymuje, że jego celem jest opuszczenie UE 31 października i nie ma zamiaru doprowadzić do przedłużenia negocjacji.

Przedsiębiorcy i obywatele powinni kontynuować przygotowania do bezumownego brexitu 31 października.