zdjecie przedstawia drewnianą wiszącą szafkę, nad nia dwa obrazy, a obok niej z jednej strony krzesło, z drugiej roślina w doniczce

Branża meblarska przygotowuje się do brexitu

6 września 2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna udostępnił raport pt. Brexit implikacje dla meblarstwa w Polsce.

Przedstawia on alternatywne wizje „pobrexitowej” rzeczywistości gospodarczo-społecznej w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i państwach członkowskich, w tym w Polsce oraz obraz przewidywanych relacji pomiędzy nimi. Raport zawiera również rekomendacje dla producentów mebli, tj. wskazuje możliwe działania pozwalające na minimalizację niekorzystnych konsekwencji bezprecedensowego wydarzenia jakim jest brexit, a także sprzyjające elastycznemu reagowaniu na spodziewane zmiany i sprawnemu podejmowaniu strategicznych decyzji rozwojowych.

Zapraszamy do lektury!