Flaga Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej powiewajaca na tle nieba

Brexit zbliża się wielkimi krokami

3 stycznia 2020

20 grudnia 2019 r. Izba Gmin w drugim czytaniu przyjęła projekt ustawy implementującej Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Prace nad ustawą w izbie niższej parlamentu brytyjskiego mają zakończyć się 9 stycznia br. Projekt trafi następnie pod obrady Izby Lordów. Dzięki zdecydowanej przewadze Partii Konserwatywnej osiągniętej w wyniku przedterminowych wyborów ustawa wdrażająca Umowę o wystąpieniu powinna zostać przyjęta bez przeszkód.
Po stronie UE do zawarcia Umowy konieczna będzie zgoda Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE, jednak nie przewiduje się żadnych trudności w ich uzyskaniu.Wielka Brytania opuści zatem UE 1 lutego br. na bazie Umowy o wystąpieniu. Z tym dniem rozpocznie się okres przejściowy obowiązujący do końca 2020 roku. Zjednoczone Królestwo będzie w tym czasie nadal uczestniczyło we wspólnym rynku i unii celnej. W okresie przejściowym zasady handlu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią nie zmienią się. Umowa o wystąpieniu dopuszcza także przedłużenie okresu przejściowego, niemniej jednak Premier Boris Johnson oficjalnie stwierdził, że rząd brytyjski odrzuca taką możliwość.

Warunki współpracy gospodarczej po 1 stycznia 2021 r. zależeć będą od treści przyszłej Umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a UE. Jej negocjacje rozpoczną się na początku 2020 roku.