Flaga Unii Europejskiej bez jednej gwiazdki symbolizująca brexit

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia 2020 roku

1 lutego 2020

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski wyraził zgodę na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE, 30 stycznia Rada przyjęła decyzję pozwalającą UE zawrzeć Umowę o wystąpieniu co otworzyło drogę do jej wejścia w życie.

31 stycznia był ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii z UE a od 1 lutego br. obowiązywać zaczęła Umowa o wystąpieniu i związany z nią okres przejściowy w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo.

Więcej informacji nt. skutków brexitu i relacjach UE-Wielka Brytania w okresie przejściowym można znaleźć tutaj.

Informacja o przyjęciu przez Radę decyzji o zawarciu, w imieniu Unii, umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Grafiki: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Foto: freestocks.org/ Pexels