Spotkanie w sprawie możliwych scenariuszy i wariantowości negocjacji nowej umowy UE – UK

26 lutego 2020

W dniu 25 lutego 2020 odbyło się w Ministerstwie Rozwoju spotkanie mające na celu omówienie możliwych scenariuszy i wariantowości negocjacji nowych warunków współpracy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, po zakończeniu okresu przejściowego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli ogólnopolskich izb, związków i stowarzyszeń przedsiębiorców poprowadzili eksperci z Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uczestnikom spotkania przybliżono założenia i specyfikę negocjacji z Wielką Brytanią, potencjalne zagrożenia związane z negocjacjami, jak i mechanizmy i rozwiązania prawne, które mogą zostać zastosowane w przypadku braku wynegocjowania i wprowadzenia nowej umowy handlowej z Wielką Brytanią.

Negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską prowadzone będą na podstawie mandatu przyjętego przez Radę Unii Europejskiej w dniu 25.02.2020. Za negocjacje odpowiedzialny będzie (rozmowy będą prowadzone – usunąć żeby uniknąć powtórzeń) Zespół Zadaniowy Komisji Europejskiej pod przewodnictwem głównego negocjatora UE Michela Barniera.

Zachęcamy do zadawania pytań na brexit@mpit.gov.pl lub brexit_negocjacje@msz.gov.pl oraz śledzenia aktualności na www.brexit.gov.pl

Prezentacja ze spotkania

Foto: Ministerstwo Rozwoju