Zdjecie przedstawia biurko, na którym znajdują się monety i bankntowy euro, praporty z wykresami, kalkulatori klawiatura komputera.

Nowe noty Komisji Europejskiej – nieuniknione zmiany od 2021 roku

17 marca 2020

Komisja Europejska chcąc w w jak najlepszym stopniu przygotować unijnych przedsiębiorców do nowych ram współpracy w Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku, przygotowała noty dedykowane poszczególnym zagadnieniom, ukazując spodziewane bariery handlowe/ sektorowe konsekwencje zakończenia okresu przejściowego, niezależnie od wyników negocjacji przyszłej umowy.

Należy pamiętać, że nawet najbardziej ambitna umowa o wolnym handlu nie będzie stanowić odzwierciedlenia regulacji obowiązujących w ramach UE unii celnej oraz rynku wewnętrznego. Nawet pomyślne negocjacje dotyczące nowej umowy, jak również jej terminowa ratyfikacja nie zagwarantują unijnym, w tym polskim przedsiębiorcom powiązanym gospodarczo w Wielką Brytanią zachowania obecnego statusu quo.

Noty znaleźć można na stronie internetowej KE.

Dotychczas opublikowano noty między innymi w zakresie kosmetyków, transportu lotniczego, produktów przemysłowych czy też przemieszczania żywych zwierząt.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia strony Komisji Europejskiej, na której publikowanie będą nowe materiały dla przedsiębiorców.

Foto: Parlament Europejski/ europarl.europa.eu