Grafika przedstawiająca wirusa

COVID-19: Wielka Brytania traktowana jako państwo członkowskie UE

8 maja 2020

Obowiązujący do końca 2020 roku okres przejściowy gwarantuje Wielkiej Brytanii traktowanie na równi z pozostałymi państwami członkowskimi UE. Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 w żaden sposób nie wpływa na prawa i obowiązki Wielkiej Brytanii do końca 2020 r.

W związku z powyższym eksport do Wielkiej Brytanii towarów, w tym przyłbic czy maseczek, jak również innych środków ochrony osobistej nie jest ograniczony unijnymi przepisami ograniczającymi eksport do państw trzecich.

Do końca 2020 r. nie stosuje się zatem względem Wielkiej Brytanii kolejnych rozporządzeń KE w tym zakresie, w tym Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/568 z dnia 23 kwietnia 2020 r. uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz.

Więcej informacji znaleźć można na Portalu gov.pl.

Foto: Freepik