Zdjęcie gazety, na którym widać mapę swiata

Globalna taryfa celna Wielkiej Brytanii mająca obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku

26 maja 2020

W dniu 19 maja 2020 roku Wielka Brytania opublikowała nowy system taryfowy mający obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Globalny system taryfowy Wielkiej Brytanii (the UK Global Tariff (UKGT)) miałby zastąpić wspólną zewnętrzną taryfę celną UE po zakończeniu okresu przejściowego. System miałby zastosowanie wobec Państw UE od 1 stycznia 2021 r. w sytuacji braku porozumienia o przyszłych relacjach z UE, które umożliwiłoby ustanowienie bardziej preferencyjnego systemu.

Zapowiadana przez Wielką Brytanię taryfa celna została znacznie uproszczona w porównaniu do Zewnętrznej Taryfy Celnej UE: skomasowano wiele linii taryfowych, ujednolicono stawki celne w ramach grup towarowych, zniesiono do zera minimalne stawki celne (dotychczas do 2%), itd.

Szczegółową informację dotyczącą nowego systemu można naleźć na oficjalnej stronie rządu UK.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia strony Komisji Europejskiej, na której publikowane są noty/ zawiadomienia dla przedsiębiorców.

Foto: Markus Spiske/ Pexels