Globalna taryfa celna Wielkiej Brytanii mająca obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku

W dniu 19 maja 2020 roku Wielka Brytania opublikowała nowy system taryfowy mający obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Globalny system taryfowy Wielkiej Brytanii (the UK Global Tariff (UKGT)) miałby zastąpić wspólną zewnętrzną taryfę celną UE po zakończeniu okresu przejściowego. System miałby zastosowanie wobec Państw UE od 1 stycznia 2021 r. w sytuacji braku porozumienia o […]