Statek towarowy wypełniony kontenerami

2025 UK Border Strategy – zaproszenie UK do konsultacji

27 lipca 2020

Rząd UK poinformował, że trwają konsultacje społeczne dotyczące opublikowanego dokumentu „2025 Border Strategy” mające na celu poznanie potrzeb przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą, a także tych zajmujących się turystyką. Rząd UK oczekuje również na opinie ekspertów posiadających wiedzę techniczną na temat zarządzania granicą. Konsultacje trwać będą do 28 sierpnia br.

Wśród wyjściowych celów strategicznych przedstawionych w „2025 UK Border Strategy” znalazły się:

  • zapewnienie sprawnego systemu zarządzania granicą, który będzie sprzyjał rozwojowi gospodarczemu UK;
  • zapobiegnięcie rozwojowi terroryzmu i zorganizowanej przestępczości oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego;
  • zapewnienie sprawnego zarządzania nowym systemem migracyjnym oraz zapobiegnięcie przyjazdu osób, które mogą nadużywać usług publicznych;
  • zbudowanie elastycznego systemu umożliwiającego sprawne zarządzanie współpracą międzynarodową w zależności od pojawiającego się kontekstu i potrzeb.

Link do prowadzonych konsultacji wraz z komunikatem informacyjnym.

Dodatkowo zachęcamy do bieżącego śledzenia strony rządu UK poświęconej okresowi przejściowemu. Na stronie publikowane są informacje skierowane do przedsiębiorców i obywateli w sprawie przygotowań do zakończenia okresu przejściowego m.in. w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej „The UK’s new start: let’s get going”.

Foto: Julius/ Pexels