Widok na ekran monitora, na którym wyświetla się serwis zakupowy. Na zdjęciu widoczna jest również dłoń, w której znajduje się karta płatnicza.

Import towarów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

28 stycznia 2021

Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską (UE) a Wielką Brytanią, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r., zakłada wymianę handlową bez ceł i ograniczeń ilościowych dla tych towarów, które są zgodne z odpowiednimi regułami pochodzenia.

Zgodnie z postanowieniami umowy utworzono strefę wolnego handlu bez ceł i kontyngentów. Umowa przewiduje zobowiązania w zakresie liberalizacji dostępu do rynku dla towarów, w tym m.in. zerowe stawki taryfowe i zerowe kontyngenty na wszystkie towary, które posiadają udokumentowane pochodzenie. Pomimo ambitnych uzgodnień należy pamiętać, że handel z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku znacznie różni się od wymiany w ramach jednolitego rynku oraz unii celnej.

Od 1 stycznia 2021 roku cały import z Wielkiej Brytanii do UE podlega formalnościom celnym i musi być zgodny z przepisami strony importującej czyli spełniać wszystkie normy UE i podlegać kontroli pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia i innych zasad porządku publicznego. Konieczne jest też stosowanie reguł pochodzenia towarów w celu ich zakwalifikowania do preferencyjnych warunków handlowych na podstawie umowy. Powróciły kontrole i formalności wymagane na mocy prawa UE, w tym przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, które mają zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE lub opuszczających ten obszar.

Reguły pochodzenia określają „narodowość ”produktów, jeśli zostały całkowicie uzyskane w jednym kraju lub wyprodukowane przy użyciu komponentów lub materiałów pochodzących z więcej niż jednego kraju. Potwierdzenie czy produkt został w wystarczającym stopniu wytworzony/przetworzony w UE lub w Wielkiej Brytanii jest konieczne, aby zdecydować, czy może być uważany (w rozumieniu umowy) za produkt „pochodzący” z danej strony tej umowy, a w konsekwencji może być on objęty preferencyjnymi zasadami handlu wynikającymi z umowy (np. zerową stawką).

Preferencyjne traktowanie może być więc przyznane tylko produktom „pochodzącym” w rozumieniu umowy UE z Wielką Brytanią. Towar będzie zwolniony z opłat celnych pod warunkiem, że w wystarczającym/ właściwym stopniu jego wartości została wytworzona w Wielkiej Brytanii lub UE. Dodatkowo, zwolnione od cła są przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się na terytorium UE (np. w Polsce), zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia tego nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Wymiana handlowa i formalności celne pomiędzy UE a Irlandią Północną odbywają się na dotychczasowych zasadach, zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej (zawartym w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE). W stosunku do towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z Irlandii Północnej jest stosowany Unijny Kodeks Celny i przepisy dotyczące akcyzy.

Szczegółową informację o nowych zasadach prowadzenia wymiany handlowej z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 roku znajdziesz w materiale Krajowej Administracji Skarbowej „Aspekty celne umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią”.

Masz pytania – skorzystaj z pomocy konsultantów KIS!

Konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odpowiadają na pytania przedsiębiorców zainteresowanych tematyką brexit.

Numery telefonów:

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych),
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych),
+48 22 330 03 30 (z zagranicy).

W celu uzyskania połączenia z konsultantem zajmującym się tematyką brexit należy jako temat rozmowy wybrać: Przepisy celne i brexit.

Foto: Pexels