samolot nocą

Wysyłanie pracowników z UE do Wielkiej Brytanii w celu świadczenia usług od 1 stycznia 2021 r.

8 lutego 2021

1 stycznia 2021 r. zakończyła się swoboda świadczenia usług oraz swoboda przepływu osób między UE a Zjednoczonym Królestwem (UK). UK jest traktowane przez UE jako państwo trzecie. Obowiązująca umowa o handlu i współpracy między UE i UK, reguluje nowe zasady świadczenia usług między państwami członkowskimi UE a UK  od 1 stycznia 2021 r. Przepisy te obejmują m.in. definicje i zasady pobytu dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: przemieszczających się służbowo w celach biznesowych, pracowników firmy która zawarła kontrakt na świadczenie usług, osób wykonujących wolny zawód, osób przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, kierowników, stażystów oraz specjalistów.

Wewnętrzne regulacje UK:

Przyjęto nowy system imigracyjny, który będzie miał zastosowanie do obywateli zarówno państw UE, jak i państw spoza UE, którzy będą chcieli odwiedzić lub pracować w UK. Więcej informacji o powyższym systemie:

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Wewnętrzne regulacje UK dopuszczają po zakończeniu okresu przejściowego, w ograniczonym zakresie, możliwość wysyłania na terytorium UK wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Wysyłanie pracowników z UE w ramach świadczenia usług ma podlegać punktowemu systemowi imigracyjnemu UK. Będzie możliwe wysyłanie pracowników z UE do UK:

  1. w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (The Intra-Company routes) (tj. w przypadku gdy ich pracodawca ma siedzibę w UK, np. oddział lub filię) pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów (podmiot przyjmujący musi m.in. posiadać licencję wydaną przez brytyjski urząd „UK Visas and Immigration” w celu sponsorowania pracownika);
  2. do świadczenia usług klientowi ze UK w przypadku gdy firma wysyłająca nie ma siedziby w UK, lecz wysyła pracowników na podstawie umowy (Tier 5 International Agreement Worker). Takie wysyłaniedotyczy usługodawców umownych oraz osób wykonujących wolny zawód, zgodnie z Umową o handlu i współpracy UE-UK i jest dopuszczalne na okres do 12 miesięcy. Możliwość ta jest ograniczona do pracowników posiadających wyższe wykształcenie i tylko w szczególnych sektorach gospodarki.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-t5-temporary-worker-international-agreement-worker

Pracownicy ubiegający się o wjazd do UK muszą posiadać wizę oraz stosowny certyfikat od licencjonowanego sponsora.

Poniższe strony internetowe zawierają informacje o tym, w jaki sposób można ubiegać się o wizę oraz jakie warunki należy spełniać:

https://www.gov.uk/international-agreement-worker-visa

Poniżej znajduje się bezpośredni link do złożenia wniosku wizowego:

https://www.gov.uk/check-uk-visa

Istnieją szczególne okoliczności, w których obywatel UE może wjechać do UK jako gość bez wizy lub sponsora w celu świadczenia usługi – na przykład w przypadku wysyłania do instalacji, serwisu lub konserwacji sprzętu. Szczegóły dotyczące dozwolonych działań dla odwiedzających są określone w zasadach imigracyjnych pod adresem:

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities

Więcej informacji odnośnie brytyjskiego prawa imigracyjnego (zbiór najważniejszych/ aktualnych aktów prawnych) znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules

Więcej informacji na stronie UK dotyczącej stosowania Umowy o handlu i współpracy między UE i Zjednoczonym Królestwem:

https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union

Informacje dotyczące zezwoleń na pracę przygraniczną, umożliwiających przyjazd do UK w celu podjęcia pracy, jednak posiadając meldunek poza obszarem UK (dotyczy pracowników zatrudnionych w UK przed 31 grudnia 2020 r.) znajdują się pod poniższym adresem:

https://www.gov.uk/frontier-worker-permit

Informacje, w jaki sposób uzyskać poradę imigracyjną od doradcy imigracyjnego w uzyskaniu pozwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser

Zachęcamy do regularnego odwiedzania ww. adresów internetowych.

W przypadku szczegółowych pytań w zakresie możliwości wysyłania krótkoterminowego pracowników do UK celem świadczenia usług, zachęcamy do zadawania pytań organom brytyjskim, w tym polecamy dedykowany adres e-mail: Poland.KeepBusinessMoving@fco.gov.uk

Foto: pixabay.com