flaga UE i UK u formie puzzli

Tymczasowe stosowanie umowy UE – UK przedłużone do końca kwietnia 2021 roku

26 lutego 2021

23 lutego br. Rada Partnerstwa będąca naczelnym organem zarządzania Umowy o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem podjęła decyzję o przedłużeniu tymczasowego stosowania umowy do 30 kwietnia br.

Przedłużenie tymczasowego stosowania pozwoli dopełnić wewnętrzne procedury niezbędne do ostatecznego zawarcia umowy. Po stronie UE niezbędne jest jeszcze uzyskanie zgody Parlamentu Europejskiego oraz zapewnienie uwierzytelnionego tłumaczenia umowy na wszystkie języki urzędowe Unii.

Tymczasowe stosowanie pozwala uniknąć luki prawnej pomiędzy zakończeniem okresu przejściowego w relacjach z Wielką Brytanią a ostatecznym zawarciem nowej umowy.

Foto: www.multimedia.europarl.europa.eu