Człowiek korzystający z komputera

Ograniczony dostęp do rynku UK pomimo umowy UE-UK? Zgłoś problem KE

15 kwietnia 2021

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej Access2Markets znaleźć można formularz, poprzez który zgłosić można skargę dotyczącą dostępu do rynku.

Na podstawie przekazanych w ramach kwestionariusza informacji dotyczących opisu faktycznego potencjalnego naruszenia, w tym kwantyfikacji naruszenia w ujęciu kosztowym czy sprzedażowym Komisja Europejska może zadecydować o podjęciu odpowiednich dalszych kroków – od podjęcia działań dyplomatycznych poprzez działania jednostronne po uruchomienie mechanizmu rozstrzygania sporu.

Uwaga: Powyższy kwestionariusz, w zakresie monitorowania wykonania umowy UE-UK (TCA), nie jest wersją ostateczną – kwestionariusz dedykowany TCA jest jeszcze przedmiotem prac KE. Informacja o możliwości skorzystania z docelowego narzędzia KE zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Foto: Komisja Europejska