Widok z lotu ptaka na statek towarowy wyładowany kontenerami. Statek cumuje w porcie, stoi pod 3 żurawiami do załadunku kontenerów.

Harmonogram wprowadzania kontroli dla importu z UE do UK – aktualizacja

19 listopada 2021

18 listopada br. Zjednoczone Królestwo (UK) opublikowało zaktualizowaną wersję The Border Operating Model, dokumentu w którym określono zasad wymiany handlowej po brexicie, w tym nowy system stopniowego wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dla poszczególnych produktów importowanych do UE z UK.

Kontrole będą wprowadzane w trzech fazach między 1. lipca 2022r. i 1. listopada 2022r. – szczegóły poniżej wraz z wyszczególnieniem w zakresie pozostałych towarów:

 • Od 1 stycznia 2022 r.:
  • wprowadzenie pełnych deklaracji celnych i kontroli, chociaż deklaracje bezpieczeństwa i ochrony (Safety and Security Declarations) nie będą wymagane do 1 lipca 2022 r. Przewoźnicy przewożący towary przez porty w Wielkiej Brytanii korzystające z usługi przemieszczania towarów pojazdami (Goods Vehicle Movement Service GVMS) muszą być zarejestrowani w tej usłudze
  • wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego oraz produktów wysokiego ryzyka nie będących pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów za pośrednictwem systemu IPAFFS
  • wymagane będą dokumenty potwierdzające pochodzenie produktu
 • Od 1 lipca 2022 r.:
  • kontrole certyfikatów, dokumentacji, identyfikacji tożsamościowej oraz kontrole fizyczne dla:
   • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
   • roślin i produktów roślinnych
   • mięsa i produktów mięsnych
   • produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt[1]
  • nakaz wwozu produktów poprzez desygnowany punkt kontroli granicznej
  • kontrole żywych zwierząt będą odbywać się w wyznaczonych punktach kontroli granicznej, które uzyskały stosowną zdolność operacyjną w miejscu wejścia. W przypadku braku wyznaczonego punktu kontroli granicznej, kontrole dalej będą przeprowadzane w miejscu przeznaczenia dla pozostałych miejsc wejścia, do czasu uruchomienia wystarczającej liczby punktów kontroli granicznych posiadających zdolność operacyjną. Od 1 lipca 2022 r. rozpoczną się odprawy na śródlądowych punktach kontroli granicznych Sevington i wyznaczonych punktach kontroli granicznych na lotniskach
  • wprowadzony zostanie zakaz wwozu na rynek brytyjski produktów P&R (Prohibited and Restricted), tj.[2]:
   • chłodzonego mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, jagnięcego, baraniego oraz koziego)
   • chłodzonego lub mrożonego mięsa mielonego (drobiowego)
   • oddzielonego mechanicznie mięsa pozyskanego z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych
   • nieklasyfikowanych jaj
   • chłodzonych surowych wyrobów mięsnych
  • kontrole roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie zostaną przeniesione z miejsca przeznaczenia do wyznaczonych punktów kontroli granicznej i punktów kontroli
 • Od 1 września 2022 r.:
  • kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:
   • Wszystkich produktów z kategorii nabiału
 • Od 1 listopada 2022 r.:
  • kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:
   • Wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i produktów rybnych

Podtrzymano wymóg pre-notyfikacji dla importu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez tzw. system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) od dnia 1 stycznia 2022r.

Więcej informacji znaleźć można w Przewodniku dla przewoźnika (polska wersja językowa).

Kalendarz wydarzeń organizowanych przez brytyjską administrację.


[1] W zakresie produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt tzw. HRFNAO (High Risk Food and Feed Not of Animal Origin) podkreślono, że pomimo braku produktów HRFNAO pochodzących z UE, nowe wymogi mają obejmować także produkty HRFNAO importowane do UE z państw trzecich, a które docelowo miałyby trafić na rynek brytyjski.

[2] Szczegółowe informacje nt. wymogów mają zostać  opublikowane przez stronę brytyjską w ciągu następnych miesięcy.

Foto: Pexels