Działania informacyjne dotyczące skutków brexitu skierowane do przedsiębiorców i obywateli

Cel i planowane efekty:

Z uwagi na brexit Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zaczęło dostawać wiele pytań dot. nowej rzeczywistości prawnej w stosunkach z UK poprzez różne kanały komunikacyjne, skierowanych do różnych ekspertów, niekoniecznie zajmujących się kwestiami brexitu. Takie kierowanie pytań w różne miejsca znacznie wydłużało czas odpowiedzi i wprowadzało zamieszanie w kontaktach z interesariuszami. Ponadto przedsiębiorcy i obywatele często swoją wiedzę nt. brexitu opierali na niesprawdzonych źródłach. Wobec tego MRiT podjęło decyzję o stworzeniu rządowej strony internetowej www.brexit.gov.pl zawierającej rzetelne, aktualne informacje dot. brexitu. MRiT utworzyło także punkt kontaktowy w postaci dedykowanego adresu email brexit@mrit.gov.pl, tak aby obywatele i przedsiębiorcy przesyłali pytania w jedno miejsce, co znacznie skróciło czas odpowiedzi na pytania.

Całkowita wartość projektu: 108 989,53 EUR

Kwota dofinansowania: 108 719,89 EUR

Flaga RP i flaga UE z dopiskiem finansowane przez Unię Europejską