Dokumenty – obywatel

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią.

Umowę można znaleźć w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex.

Komunikat KE z 9 lipca 2020 r. dotyczący przygotowań do zakończenia okresu przejściowego w relacjach UE-UK

W dniu 9 lipca br. Komisja Europejska opublikowała komunikat mający na celu pomoc przedsiębiorstwom i obywatelom w przygotowaniach do zmian, jakie nastąpią po zakończeniu okresu przejściowego. Od 1 stycznia 2021 r. wymiana transgraniczna między Unią Europejską a Wielką Brytanią będzie przebiegać inaczej niż dotychczas – zmiany nastąpią również wtedy gdy zostanie zawarte porozumienie w sprawie przyszłego partnerstwa pomiędzy UE a UK.

Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wraz z deklaracją polityczna w sprawie ram przyszłych relacji

Treść umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wraz z deklaracją polityczną w sprawie ram przyszłych relacji znaleźć można na poniższych stronach internetowych: