Dane osobowe

28 czerwca br. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo (EN wersja językowa). Dzięki niej transfer danych osobowych z UE do tego państwa nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek dodatkowego zezwolenia.

  • Decyzja o adekwatności dla Zjednoczonego Królestwa zawiera niestosowany dotąd w tego typu narzędziach prawnych mechanizm zwany „sunset clause” (klauzula zachodzącego słońca). Została bowiem przyjęta na określony czas – traci moc 27 czerwca 2025 r. Istnieje możliwość, aby okres jej stosowania został przedłużony. To rozwiązanie ma umożliwić bieżące monitorowanie przez Komisję Europejską faktycznych i prawnych ram, na których opiera się decyzja o adekwatności.
  • Obecnie decyzja o adekwatności nie obejmuje transferów danych w celach kontroli migracyjnej Wielkiej Brytanii, co stanowi konsekwencję wyroku sądu krajowego Zjednoczonego Królestwa dotyczącego interpretacji ograniczeń praw z zakresu ochrony danych w tym obszarze. Wyjątek ten będzie na bieżąco weryfikowany przez Komisję Europejską na podstawie planowanych rozwiązań prawnych Zjednoczonego Królestwa w tym zakresie.
  • Przed wydaniem decyzji Komisja Europejska dokonała wszechstronnej analizy porządku prawnego tego państwa. Analiza obejmowała przepisy dotyczące praw podmiotów danych, ograniczenia oraz zabezpieczenia w zakresie dostępu organów publicznych do danych osobowych, jak i gwarancje zapewniające stopień ochrony „zasadniczo odpowiadający” stopniowi ochrony zapewnianemu w Unii Europejskiej.