Rodzaje wiz do Wielkiej Brytanii

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE). W związku z tym od dnia 1 stycznia 2021 r. nie ma swobody świadczenia usług oraz swobody przepływu osób między UE a UK.

Więcej informacji na stronie UK dotyczącej stosowania Umowy o handlu i współpracy między UE i Zjednoczonym Królestwem:
https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union

Wewnętrzne regulacje UK:

Nowy system imigracyjny UK ma zastosowanie zarówno do obywateli państw UE, jak i państw spoza UE. Więcej informacji o tym systemie:
https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Osoby nieposiadające statusu osoby osiedlonej mogą przebywać w celach odwiedzin/turystycznych w Zjednoczonym Królestwie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy bezwizowo. Nie ma znaczenia czy jest to jeden wyjazd trwający 6 miesięcy czy parę wyjazdów, które łącznie dadzą 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, ważne by nie przekroczyć tych 6 miesięcy.

Poniżej znajduje się bezpośredni link do złożenia wniosku wizowego:
https://www.gov.uk/check-uk-visa

Należy pamiętać, że od 1 października 2021 roku obywatele UE (poza osobami, które uzyskały status osoby osiedlonej) nie mogą już wjeżdżać do UK na podstawie dowodu osobistego – wymagany jest paszport.

Więcej informacji odnośnie brytyjskiego prawa imigracyjnego (zbiór najważniejszych/ aktualnych aktów prawnych) znajduje się pod poniższym adresem:
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules

Informacje, w jaki sposób uzyskać poradę imigracyjną od doradcy imigracyjnego w uzyskaniu pozwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii można znaleźć na następującej stronie internetowej:
https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser

Zachęcamy do regularnego odwiedzania ww. adresów internetowych.